TRX و کراس فیت باشگاه توسن اصفهان از رشته های این باشگاه هستند. استفاده از وزن بدن جهت تمرین عضله سازی و چربی سوزی، تقویت عضلات میانی بدن و تناسب اندام اهدافی ست که در این رشته ها دنبال می شود.

trx تی ار ایکس
trx تی ار ایکس
trx تی ار ایکس
trx تی ار ایکس