شاخص حجم بدن BMI چیست؟

شاخص حجم بدن (Body Mass Index = BMI) در واقع مرجعی برای نشان دادن میزان حجم بدن می باشد و دقیق ترین معیار جهانی چاقی است. با استفاده از این مقیاس می توانید متوجه شوید که آیا دچار کمبود وزن هستید، اضافه وزن دارید و یا اینکه طبیعی هستید!

تفسیر و مفهوم عدد شاخص BMI

شما می توانید عدد BMI بدست آمده را با جدول زیر تفسیر کنید:

کمتر از ۱۸٫۵ بین ۱۸٫۵ تا ۲۴٫۹ بین ۲۵ تا ۲۹٫۹ برابر ۳۰ و بیشتر
کمبود وزن طبیعی اضافه وزن چاقی
محاسبه گر شاخص BMI
BMI
سانتی متر
کیلوگرم
تفسیر عدد شاخص BMI