ایروفیتنس و فت برن باشگاه توسن اصفهان رشته هایی با هدف چربی سوزی قوی و موثر با انجام حرکات ترکیبی و چند بعدی با وسایل مختلف (دمبل، چوب استپ، TRX و توپ) به صورت هوازی مناسب برای کاهش وزن و سایز حرکات اصلاحی هستند.

فت برن یا چربی سوزی
فت برن یا چربی سوزی
فت برن یا چربی سوزی