پیلاتس نام یکی از رشته های باشگاه توسن اصفهان است. انجام حرکات قدرتی و استقامتی و کششی به همراه حرکات اصلاحی جهت کاهش وزن و فرم دهی بدن، بهبود آسیب دیدگی ها، افزایش قدرت و انعطاف پذیری بدن و تقویت عضلات بدن بخصوص نقاط آسیب دیده را در ورزش پیلاتس کسب کنید.


سایر رشته های باشگاه گالری تصاویر